header

DaaS

Kent u DaaS al?

DaaS staat voor “Diftar as a Service”.

De smart city van morgen, opteert vandaag voor onze DaaS-formule. Een slimme stad gebruikt informatietechnologie en het internet der dingen of IoT om duurzaamheid en levenskwaliteit te verbeteren door in te zetten op efficiëntie van de stedelijke werking en het verbeteren van de diensten. Communicatie in al z’n vormen vormt de rode draad in een smart city. Communicatie staat enerzijds voor zeggen wat je doet en transparantie maar ook voor uitwisseling van gegevens.

Met onze “Diftar as a Service”-formule bieden we een antwoord op al de vereisten om uw stad (of gemeente) in een slimme(re) stad te veranderen.

Wat omvat DaaS?

Wij zorgen voor

 • Een telefonische helpdesk om uw burgers met al hun vragen te woord te staan en voor het registreren van diverse aanvragen (bijv. volumewissel, reparaties, extra container, grof huisvuil, …)
 • Een administratieve registratie, verwerking en opvolging
  • Terreinacties (levering van nieuwe of extra container, reparatie deksel, vervanging container, …)
  • Aanvragen voor milieupas
  • Adresmutaties (nieuwe woonhuisaansluitingen, afbraak bestaande woning, verhuizing, …)
  • Klachten
  • Verwerking van ledigingen van de diverse afvalcontainers en/of aanbiedingen via de collectieve (ondergrondse/bovengrondse) verzamelcontainers of via het milieu-/recyclagepark
  • Voorbereiding voor de facturatie van uw dienstverlening: aanlevering van de noodzakelijke export van gegevens
  • Indien gewenst ook de facturatie zelf: wij maken de facturen of betalingsuitnodigingen op, verzenden deze naar de burgers, volgen de betalingen op, sturen eventuele aanmaningen, …
 • Controle van de ledigingen / aanbiedingen zoals
  • Hebben we een dumping file of ledigingsbestand ontvangen?
  • Zijn er geen dubbele identieke ledigingen?
  • Is er een sterk variërend aantal aan ledigingen of dumpings?
 • Uitvoering van de acties op het terrein op een vaste interventiedag per week/twee weken
  • Levering van nieuwe containers
  • Volumewissels
  • Reparaties van deksel/wielen/assen/…
  • Innames
 • Een burgerportaalsite zodat de burger perfect zicht heeft op zijn/haar afvalgedrag en 24/7 toegang heeft tot de benodigde informatie
 • Een uitgebreide rapportering zodat u de nodige rapporten kunt raadplegen maar tevens ook exporten kunt maken. Enkele voorbeelden:
  • Hoeveel containers zijn er aanwezig? En dit per afvalfractie en per volume
  • Hoeveel meldingen zijn er deze week binnen gekomen?
  • Hoeveel klachten waren er vorige maand? Zijn er nog openstaande klachten?
  • Om hoe laat is de eerste / laatste lediging geregistreerd van de afvalinzamelwagen?
  • Hoeveel kilo afval is er ingezameld door wagen X?
  • Werken de collectieve containers naar behoren? Welke foutmeldingen zijn er? Wat is de vulgraad? Hoe is het met het energiepeil van de batterij gesteld?
 • Voorraadbeheer: wij beheren uw producten (containers, deksels, wielen, assen, chips, stickers, …) en waken erover dat wij een minimumstock aanhouden van drie maand zodat u tijdig een nieuwe bestelling kunt plaatsen zonder dat de dienstverlening naar de burger in het gedrang komt

En dit alles wordt beheerd in CI-Web, een containermanagementsysteem waar u 24/7 toegang tot hebt zodat u alles online en in real time kunt opvolgen. In één software worden dus zowel minicontainers als milieupassen als ledigingen, klachten, informatie-aanvragen, … verwerkt zodat u een compleet beeld heeft van het afvalgedrag van uw burgers.

Aangezien wij alles uitvoeren aan een vast tarief kan u perfect uw budget beheren en komt u niet voor verrassingen te staan.

 

DaaS en Smart City

Hieronder kan u zien hoe wij u helpen om een slimme(re) stad te worden.

Smart City

DaaS

Gebruik van informatietechnologie

Beheer en opvolging via Ci-Web, een online containermanagementsysteem

 

Één software voor een compleet beeld

Gebruik van IoT

Integratie van de gegevens van vulgraadsensoren, toegangscontrolesystemen voor collectieve containers, boordcomputers van afvalinzamelwagens, chips,

 

Terreinacties worden met PDA geregistreerd

Verbeteren duurzaamheid en levenskwaliteit

Via diftar wordt er minder restafval aangeboden, wordt afval beter gescheiden, burgers zijn meer bewust van afvalgedrag.

 

Dankzij de vaste prijs voor deze dienstverlening kan u uw budget goed beheren

Communicatie 1

Via CI-Web kan u ons perfect opvolgen en controleren.

 

Uitgebreide rapportering

 

Ook de burger heeft via de burgerportaalsite een perfect zicht op wat er gedaan werd of moet worden.

Communicatie 2

Diverse koppelingen met bijv. BAG, vulgraadsensoren, toegangscontrolesystemen voor collectieve containers, weeg- en/of identsystemen van afvalinzamelwagens, …